Zahtjevi i obrasci

Sport
Matična evidencija organizacija u sportu za 2021. Preuzmi
OBRAZAC 12-11-JPS-3-22 Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava Preuzmi
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE STATUSA PERSPEKTIVN(E)OG SPORTIST(KINJE)E 2023 Preuzmi
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE STATUSA PERSPEKTIVN(E)OG SPORTIST(KINJE)E INTERNACIONALNE C KLASE 2023 (SA OBRASCIMA) Preuzmi