Zahtjevi i obrasci

Sport
Matična evidencija organizacija u sportu za 2021. Preuzmi
OBRAZAC 12-11-JPS-1.122 PROJEKTI IZ SPORTA Preuzmi
OBRAZAC 12-11-JPS-1.222 NADARENA DJECA I OMLADINA Preuzmi
OBRAZAC 12-11-JPS-1.322 PROJEKTI ZA DRUGA PRAVNA LICA Preuzmi
OBRAZAC 12-11-JPS-1.422 SPORTSKE PRIREDBE Preuzmi
OBRAZAC 12-11-JPS-2.1-22 Izjava ovlašćenog lica podnosioca prijave Preuzmi
OBRAZAC 12-11-JPS-2.2-22 Izjava roditelja-staratelja podnosioca prijave Preuzmi
OBRAZAC 12-11-JPS-3-22 Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava Preuzmi
OBRAZAC 12-11-JPS-4-22 Učesnici u sistemu sporta Kantona Sarajevo Preuzmi
Potvrda o članstvu sportist(kinje)e Preuzmi
Potvrda saveza o nastupu za nacionalnu selekciju Preuzmi
Potvrda saveza o postignutom rezultatu Preuzmi
Zahtjev za priznavanje statusa perspektiv(e)og sportist(kinje)e internacionalne C klase Preuzmi
Zahtjev za priznavanje statusa perspektivn(e)og sportist(kinje)e za 2022. godin Preuzmi