Skip to main content
Please wait...

Javne ustanove iz oblasti kulture


Branilaca Sarajeva 24, 71000 Sarajevo
+387(0)33 586-777

Alipašina 19, 71000 Sarajevo
+387(0)33 223-281

Mis Irbina 4
+387(0)33 444-580

Obala Kulina bana 9
+387(0)33 666-519

Kulovića 8, 71000 Sarajevo
+387(0)33 442-572

Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo

+387(0)33 562-062


Obala Kulina bana 9

+387(0)33 207-284


Josipa Štadlera 32

+387(0)33 475-740


JU KAMERNI TEATAR 55

+387(0)33 550-475


MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba