Skip to main content
Please wait...

O ministarstvu

O ministarstvu

Aktivan odnos prema kulturi i sportu doprinosi savjesnom oblikovanju života svakog pojedinca kao i njegovoj socijalnoj integraciji u društvenu sredinu.
Sloboda umjetnosti, podrška kreativnosti, poticanje fizičke aktivnosti, intuiciji i mašti su bitni faktori koji utiču na oblikovanje naše budućnosti kao i kvaliteta života svih građana.

U prvom planu nastojanja Ministarstva kulture i sporta i njegovog djelovanja stoje potencijali kulture i sporta kao resursa koji doprinose razvoju drugih segmenata društva.

Raznolik i širom svijeta prepoznat kulturno-sportski život Kantona Sarajevo, dodjeljuje nam epitet vitalnog kulturnog i sportskog centra. Pored etabliranih gradskih muzeja, galerija, pozorišta i kina, sportskih dvorana i terena, manifestacija i festivala, naš grad i Kanton su također prepoznatljivi po mnogim slobodnim umjetnicima, književnicima, glumcima, i sportistima.

Kultura i sport su inovativne i produktivne snage od kojih u mnogome zavisi dalji razvoj Katnona, no isto tako očuvanje kulturnog naslijeđa i vrijednosti predstavljaju osnov na kojem se gradi i čuva imidž Kantona kao jednog od najvećih kulturnih i sportskih centra regije Jugoistočne Evrope.
U cilju cjelokupnog razvoja i unaprijeđenja kulture i sporta u Kantonu, Ministarstvo podržava jednakost prava na razovj kulturnih i sportskih aktivnosti, slobodu umjetnosti i podršku kulturnom i sportskom životu Kantona, i na kraju naša podrška ne izostaje u polju obrazovanja mlađih generacija s ciljem participacije u kulturi i sportu.
U tom pravcu Vizija Minsitarstva je stvaranje kulturnog i sportskog ambijenta Kantona Sarajevo, koji će svojim resursima i aktivnostima nuditi jedinstven ambijent kreiran prema potrebama socio-ekonomskog razvoja regije. Misija Minstarstva je odgovorna i svjesna podrška razvoju sportskih i kulturnih sadržaja i djelatnosti, podrška međunarodnoj saradnji s ciljem razmjene iskustava i znanja na ovom planu, te promocija kulture i sporta Kantona Sarajevo i BiH s principom poštivanja prava na jednakost kreativnog razvoja institucija i pojedinaca.

 

 

 

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba