Skip to main content
Please wait...
Kultura

Naslov Prilog
Izjava odgovornog lica o neosuđivanju Izjava odgovornog lica o neosuđivanju.pdf (61.56 KB)
Izvjestajni obrazac o utrošku budžetskih sredstava za podršku filmskoj produkciji 12 11 JPF 2 Izvjestajni obrazac o utrošku budžetskih sredstava za podršku filmskoj produkciji 12 11 JPF 2.pdf (261.32 KB)
Obrazac za prijavu projekata za podršku filmskoj produkciji MKS KS 12 11 JPF 1 Obrazac za prijavu projekata za podršku filmskoj produkciji MKS KS 12 11 JPF 1.pdf (551.96 KB)
Izvjestajni obrazac o utrošku budžetskih sredstava iz oblasti kulture 12-11-JPK-3 Preuzmi (137.57 KB)
Obrazac za komentare Strategija razvoja kulture Preuzmi (74.49 KB)
Obrazac za prijavu projekta kulture za sufinansiranje iz Budžeta KS NVO 12 11 JKP 1 23 Preuzmi (326.23 KB)
Obrazac za prijavu projekta kulture za sufinansiranje iz Budžeta KS POJEDINCI 12 11 JKP 2 23 Preuzmi (135.78 KB)
Obrazac zahtjeva za dodjelu poticajnih sredstava iz Budžeta KS za filmsku produkciju Preuzmi (136.59 KB)
Zahtjev za isplatu sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za filmsku produkciju Preuzmi (41.01 KB)
Zahtjev za snimanje filma Preuzmi (32.52 KB)
Sport

Naslov Prilog
OBRAZAC ZA PRIJAVU SPORTSKIH KLUBOVA KOJI IMAJU NASTALA POREZNA DUGOVANJA DO KRAJA 2020. GODINE Preuzmi (148.21 KB)
12-11-JPS-1.1-23 OBRAZAC ZA PRIJAVU ''PROJEKTA IZ SPORTA ZA KLUBOVE, SPORTSKA DRUŠTVA, SPORTSKE SAVEZE'' Preuzmi (178.17 KB)
12-11-JPS-1.2-23 OBRAZAC ZA PRIJAVU ''PROJEKTA IZ SPORTA ZA NADARENU DJECU I OMLADINU DO 18 GODINA STAROST'' Preuzmi (137.71 KB)
12-11-JPS-1.3-23 OBRAZAC ZA PRIJAVU ''PROJEKTA IZ SPORTA ZA DRUGA PRAVNA LICA'' Preuzmi (131.95 KB)
12-11-JPS-1.4-23 OBRAZAC ZA PRIJAVU ''SPORTSKE PRIREDBE'' Preuzmi (139.82 KB)
12-11-JPS-2.1-23 OBRAZAC ''IZJAVA OVLAŠĆENOG LICA PODNOSIOCA PRIJAVE'' Preuzmi (68.76 KB)
12-11-JPS-2.2-23 OBRAZAC ''IZJAVA RODITELJA-STARATELJA PODNOSIOCA PRIJAVE” Preuzmi (67.98 KB)
12-11-JPS-3-23 OBRAZAC ''IZVJEŠTAJ O UTROŠKU BUDŽETSKIH SREDSTAVA'' Preuzmi (101.92 KB)
12-11-JPS-4-23 OBRAZAC ''UČESNICI U SISTEMU SPORTA Preuzmi (79.75 KB)
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE STATUSA PERSPEKTIVN(E)OG SPORTIST(KINJE) 2024.. Obrazac (86.17 KB)
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE STATUSA PERSPEKTIVN(E)OG SPORTIST(KINJE)E INTERNACIONALNE C KLASE ZA 2024 Obrazac (66.59 KB)

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba