Zahtjevi i obrasci

Obrazac Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za prijavu projekta iz sporta za finansiranje/sufinansiranje/ iz budžeta Kantona Sarajevo Preuzmi
Obrazac Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za prijavu projekta kulture za finansiranje/sufinansiranje iz budžeta Kantona Sarajevo Preuzmi
Tabele maticne evidencije u sportu za 2018 Preuzmi
Tabele maticne evidencije u sportu za 2019 Preuzmi
Zahtijev za priznavanje statusa perspektivn(e)og sportist(kinj)e - Osnovne škole Preuzmi
Zahtijev za priznavanje statusa perspektivn(e)og sportist(kinj)e - Srednje škole Preuzmi
Zahtjev za snimanje filma Preuzmi