Zahtjevi i obrasci

Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava - kultura Preuzmi
Matična evidencija organizacija u sportu za 2021. Preuzmi
OBR 12-36 Potvrda Strukovnog Saveza Preuzmi
OBR 12-36 Potvrda za rezultat perspektivnih sportista internacionalne C klase Preuzmi
OBR 12-36 Potvrdu kluba da sam član(ica) kluba i od kada Preuzmi
OBR 12-36 Z A H T J E V za priznavanje statusa perspektivn(e)og sportist(kinje) Preuzmi
OBR 12-36-PS-4 Zahtjeva za priznavanje statusa perspektivnog sportiste internacionalne C. klase Preuzmi
Obrazac za prijavu Projekta iz sporta za sufinansiranje iz Budžeta KS 2021 Preuzmi
Obrazac za prijavu projekata za podršku filmskoj produkciji Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za 2021. godinu. Preuzmi
Obrazac za prijavu projekta kulture za sufinansiranje iz Budžeta KS 2021 Preuzmi
Obrazac za prijavu Sportske priredbe za sufinanisranje iz Budžeta KS 2021 Preuzmi
Zahtjev za snimanje filma Preuzmi