Skip to main content
Please wait...

Aktuelnosti


Organizacije iz oblasti kulture i sporta


Reisa Džemaludina Čauševića 1

+387(0)33 562-062


Obala Kulina bana 9

+387(0)33 207-284


Josipa Štadlera 32

+387(0)33 475-740


JU KAMERNI TEATAR 55

+387(0)33 550-475


Rad ministarstva


MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba