Skip to main content
Please wait...

Rss

Dostupni RSS kanali:

Što je RSS?

Radi se o tehnologiji nazvanoj RSS (Really Simple Syndication) koja vam omogućava da pomoću posebnih programa (RSS čitač) ili dodataka čitate naslove i sažetke vijesti. Na taj način na jednom mjestu, u unificiranom sučelju, pregledavate naslove, a kada vas neki naslov zainteresira, klikom na njega, preusmjerava vas na web-stranicu na kojoj se nalazi cijeli tekst vijesti.

Kako dodati kanal RSS čitaču?


Točna procedura zavisi o mogućnostima vašeg RSS čitača, ali uglavnom se odvija ovako:

  • Desnim klikom na gornje linkove izaberite Copy Shortcut (Internet Explorer) ili Copy Link Location (Firefox) ili slično ovisno o vašem Internet pregledniku.
  • Pokrenite vaš RSS klijent.
  • Potražite link, meni ili dugme/opciju na kojoj piše Add a Feed ili nešto slično.
  • Unesite URL koji ste kopirali u 2. koraku (bilo desnim klikom u polju i onda odabirom opcije Paste ili kliknite na polje i pritisnite istovremeno CTRL+V).
  • Kliknite OK ili ADD kako bi dodali kanal.
  • Kada se objavi željena vrsta informacije na stranici Ministarsta, automatski ćete biti obaviješteni o njoj

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba