Sekretar ministarstva

Dragan Vujmlović, dipl pravnik 
Sekretar Ministarstva kulture i sporta 

Stručne reference:
- Diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu 10. marta 1983. 
- Položio stručni ispit u Republičkom sekretarijatu za pravosuđe i upravu BiH, 04. oktobra 1989. 
- Pravosudni ispit položio u Ministarstvu za pravosuđe i upravu BiH  01. aprila 1992. 
- Poznavanje kompjuterskih programa: Windows, Word, Excel, 
- Poznavanje engleskog jezika. 
 
Profesionalna karijera: 
- Sudijski pripravnik u Opštinskom sudu I Sarajevo 86. – 88. 
- Stručni saradnik za pravne poslove u Samoupravnoj interesnoj zajednici zdravstvenog osiguranja Sarajevo 89. – 90. 
- Stručni saradnik imovinsko-pravne poslove u Opštini Novi grad Sarajevo 91. 
- Sekretar Osnovne škole Ivo Lola Ribar, Briješće/OŠ Behaudin Selmanović   91. - 94. 
- Zamjenik sekretara u Gradskom sekretarijatu za upravu i propise Sarajevo  94. - 96. 
- Sekretar Ministarstva u Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo  1997. - 2014....