Skip to main content
Please wait...

Sekretar ministarstva

Sekretar ministarstva

Dragan Vujmlović, dipl pravnik 
Sekretar Ministarstva kulture i sporta 

Stručne reference:

- Diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu 10. marta 1983. 

- Položio stručni ispit u Republičkom sekretarijatu za pravosuđe i upravu BiH, 04. oktobra 1989. 

- Pravosudni ispit položio u Ministarstvu za pravosuđe i upravu BiH  01. aprila 1992. 

- Poznavanje kompjuterskih programa: Windows, Word, Excel, 

- Poznavanje engleskog jezika. 

 

Profesionalna karijera: 

- Sudijski pripravnik u Opštinskom sudu I Sarajevo 86. – 88. 

- Stručni saradnik za pravne poslove u Samoupravnoj interesnoj zajednici zdravstvenog osiguranja Sarajevo 89. – 90. 

- Stručni saradnik imovinsko-pravne poslove u Opštini Novi grad Sarajevo 91. 

- Sekretar Osnovne škole Ivo Lola Ribar, Briješće/OŠ Behaudin Selmanović   91. - 94. 

- Zamjenik sekretara u Gradskom sekretarijatu za upravu i propise Sarajevo  94. - 96. 

- Sekretar Ministarstva u Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo  1997. - 2014.... 

 

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba