Skip to main content
Please wait...

Propisi MKS

Ukupno 1 - 30 od 106
Zakon o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja ( )

Zakon

Zakon o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama ('Službene novine Kantona Sarajevo' 7/07 (662.68 KB) )
Zakon o izmjeni Zakona o filmskoj djelatnosti ('Službene novine Kantona Sarajevo' 45/21 (72.03 KB) )
Zakon o izmjenama zakona o sportu ('Službene novine Kantona Sarajevo' 36/21 (46.32 KB) )
Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' 36/21 (372.66 KB) )
Zakon o muzejskoj djelatnosti ('Službene novine Kantona Sarajevo' 13/17 (608.25 KB) )
Zakon o bibliotečkoj djelatnosti ('Službene novine Kantona Sarajevo' 4/99 (352.14 KB) )
Zakon o pozorišnoj djelatnosti ('Službene novine Kantona Sarajevo' 42/13 (389.62 KB) )
Zakon o arhivskoj djelatnosti ('Službene novine Kantona Sarajevo' 50/16 (510.21 KB) )
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pozorišnoj djelatnosti ('Službene novine Kantona Sarajevo' 6/16 (49.82 KB) )
Zakon o estradnoj djelatnosti ('Službene novine Kantona Sarajevo' 17/01 (82.25 KB) )
Zakon o istaknutim samostalnim umjetnicima ('Službene novine Kantona Sarajevo' 45/15 (284.17 KB) )
Zakon o zaštiti kulturne baštine ('Službene novine Kantona Sarajevo' 2/00 (707.01 KB) )
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturne baštine ('Službene novine Kantona Sarajevo' 37/08 (37.24 KB) )
Zakon o sportu - Prečišćen tekst ('Službene novine Kantona Sarajevo' 45/12 (70.9 KB) )
Zakon o javnim skijalištima ('Službene novine Kantona Sarajevo' 54/12 (98.39 KB) )
Ispravka zakona o spriječavanju nasilja ('Službene novine Kantona Sarajevo' 23/07 (24.88 KB) )
Zakon o bibliotečkoj djelatnosti ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
Zakon o filmskoj djelatnosti ( 7/01 (48.35 KB) )
Zakon o estradnoj djelatnosti ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
Zakon o zaštiti kulturne baštine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/00) ('Službene novine Kantona Sarajevo' )

Uredba

Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o vrstama, visini i načinu korištenja sredstava iz budžeta kantzona sarajevo za filmsku produkciju ('Službene novine Kantona Sarajevo' 23/22 (91.82 KB) )
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe SN ('Službene novine Kantona Sarajevo' 13/22 (85.18 KB) )
Uredba o vrstama, visini i načinu korištenja sedstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za filmsku industriju ('Službene novine Kantona Sarajevo' 48/21 (648.27 KB) )
Uredba o stručnim zvanjima uslugama i načinu sticanja stručnih zvanja u arhivskoj djelatnosti ('Službene novine Kantona Sarajevo' 40/18 (718.1 KB) )
Uredba o uslugama i cijenama usluga koju pruža Arhiv ('Službene novine Kantona Sarajevo' 40/18 (238.43 KB) )

Odluka ili rješenje

Odluka o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva kulture i sporta za 2024. gpdinu ('Službene novine Kantona Sarajevo' 11/24 (496.55 KB) )
Odluka o visini mjesečne naknade za rad predsjedniku i članovina upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova iz oblasti kulture ('Službene novine Kantona Sarajevo' 54/23 (69.63 KB) )
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA ZA 2023. GODINU ('Službene novine Kantona Sarajevo' 41/23 (397.62 KB) )
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA ZA 2023. GODINU ('Službene novine Kantona Sarajevo' ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA ZA 2023. GODINU.pdf (356.42 KB) )

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba