Skip to main content
Please wait...

Javni poziv za FILMSKU PRODUKCIJU

Javni poziv za FILMSKU PRODUKCIJU

Izvjestajni obrazac o utrošku budžetskih sredstava za podršku filmskoj produkciji 12 11 JPF 2

Obrazac za prijavu projekata za podršku filmskoj produkciji MKS KS 12 11 JPF 1

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba