Zahtjevi i obrasci

Kultura
Izvještajni obrazac o utrošku budžetskih sredstava KULTURA za 2022. god Preuzmi
Obrazac za prijavu projekata za podršku filmskoj produkciji Preuzmi
Obrazac za prijavu projekta kulture za sufinansiranje iz Budžeta KS 2022 NVO 12 11 JKP 1 22 Preuzmi
Obrazac za prijavu projekta kulture za sufinansiranje iz Budžeta KS 2022 POJEDINCI 12 11 JPK 2 22 Preuzmi
Obrazac zahtjeva za dodjelu poticajnih sredstava iz Budžeta KS za filmsku produkciju Preuzmi
Obrazac zahtjeva za isplatu poticajnih sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za filmsku produkciju Preuzmi
Zahtjev za snimanje filma Preuzmi