Skip to main content
Please wait...

Javni poziv iz oblasti KULTURE

Javni poziv iz oblasti KULTURE

Obrazac za prijavu projekata iz oblasti kulture UDRUŽENJA

Obrazac za prijavu projekata iz oblasti kulture POJEDINCI

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba