Skip to main content
Please wait...

Javnost rada Ministarstva

Naslov Prilog
Godišnji plan javnih poziva za 2023. godinu Godišnji plan javnih poziva za 2023. godinu.pdf (159.21 KB)
Tekući transferi iz oblasti sporta za period 01.01. do 31.12.2022. godine SPORT 2022._0.pdf (54.92 KB)
Tekući transferi iz oblasti sporta za period 01.01. do 31.12.2021. godine SPORT 2021..pdf (53.19 KB)
Tekući transferi iz oblasti sporta za period 01.01. do 31.12.2020. godine SPORT 2020._0.pdf (47.46 KB)
Tekući transferi iz oblasti kulture za period 01.01. do 31.12. 2022. godine Kultura 2022._0.pdf (82.07 KB)
Tekući transferi iz oblasti kulture za period 01.01. do 31.12. 2021. godine Kultura 2021..pdf (66.44 KB)
Tekući transferi iz oblasti kulture za period 01.01. do 31.12. 2020. Kultura 2020..pdf (80.46 KB)

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba