Skip to main content
Please wait...

Javna ustanova Sarajevska filharmonija - JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba