Skip to main content
Please wait...

4. Tabela formalno-pravne urednosti pristiglih aplikacija na Javni poziv "Prijedlog programa za nadarenu djecu i omladinu do 18 godina starosti iz oblasti sporta" za 2024. godinu

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba