Skip to main content
Please wait...
Vrsta organizacije
Javna ustanova
Adresa
Josipa Štadlera 32
Telefon

+387(0)33 475-740

Ministarstvo
Ministarstvo kulture i sporta
Lokacija

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba