Skip to main content
Please wait...

JU COLLEGIUM ARTISTICUM

Vrsta organizacije
Javna ustanova
Adresa
Terezija bb
Telefon

+387(0)33 270-750

Ministarstvo
Ministarstvo kulture i sporta
Lokacija

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba