Skip to main content
Please wait...
Vrsta organizacije
Javna ustanova
Adresa
Kulovića 8, 71000 Sarajevo
Telefon
+387(0)33 442-572
Ministarstvo
Ministarstvo kulture i sporta
Lokacija

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba