Skip to main content
Please wait...
Vrsta organizacije
Ministarstvo
Adresa
Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo
Telefon

+387(0)33 562-062

E-mail
mks@mks.ks.gov.ba
Ministarstvo
Ministarstvo kulture i sporta
Lokacija

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba