Skip to main content
Please wait...

Lista organizacija

Lista organizacija

Naziv Adresa Telefon Fax Web adresa
JU BIBLIOTEKA SARAJEVA Mis Irbina 4 +387(0)33 444-580 https://www.bgs.ba/
JU BOSANSKI KULTURNI CENTAR KANTONA SARAJEVO Branilaca Sarajeva 24, 71000 Sarajevo +387(0)33 586-777 https://www.bkc.ba/
JU COLLEGIUM ARTISTICUM Terezija bb

+387(0)33 270-750

http://www.collegium.ba/
JU HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO Alipašina 19, 71000 Sarajevo +387(0)33 223-281 https://www.arhivsa.ba/wordpress/
JU KAMERNI TEATAR 55 JU KAMERNI TEATAR 55

+387(0)33 550-475

http://www.kamerniteatar55.ba
JU KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA Josipa Štadlera 32

+387(0)33 475 020

http://www.spomenici-sa.ba
JU MES-MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL-SCENA MESS Maršala Tita 54/I

+387(0)33 200-392

http://www.mess.ba
JU MUZEJ SARAJEVA Josipa Štadlera 32

+387(0)33 475-740

http://www.muzejsarajeva.ba
JU MUZEJ „ALIJA IZETBEGOVIĆ“ Ploča 2, 71000 Sarajevo +387(0)33 257-220 https://www.muzejalijaizetbegovic.ba/
JU NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO Obala Kulina bana 9

+387(0)33 207-284

http://www.nps.ba
JU POZORIŠTE MLADIH SARAJEVO Kulovića 8, 71000 Sarajevo +387(0)33 442-572 https://www.pozoristemladih.ba/
JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA Obala Kulina bana 9 +387(0)33 666-519 https://saph.ba/
JU SARAJEVSKI RATNI TEATAR – SARTR SARAJEVO Gabelina 16 +387(0)33 664-070 https://sartr.ba/
Ministarstvo kulture i sporta Kanton Sarajevo Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo

+387(0)33 562-062

http://mks.ks.gov.ba

Lista organizacija

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba