Skip to main content
Please wait...

PROMOCIJA KNJIGE. “Life Against Death: Srebrenica / Život protiv smrti - Srebrenica”

AUTOR: KADIR HABIBOVIĆ
Mjesto
Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo - Galerija
Termin
Vrsta događaja

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba