Skip to main content
Please wait...

3. Tabela formalno-pravne urednosti pristiglih aplikacija na Javni poziv "Prijedlog programa za organizaciju velikih međunarodnih sportskih takmičenja i sportskih takmičenja od posebnog značaja za Kanton Sarajevo" za 2024. godinu

Datum
Prilog
3TABEL~1.PDF (39.15 KB)

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba