Skip to main content
Please wait...

PREDSTAVA "GO DO (t)"

Mjesto
Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo
Termin
Vrsta događaja

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba