Skip to main content
Please wait...

Sarajevo u stilu velikih majstora: AI umjetnost Mie Fendi

Mjesto
Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašića
Termin
Vrsta događaja

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba