Skip to main content
Please wait...

Raspisan JAVNI POZIV za predlaganje projekata za sufinansiranje proizvodnje dugometražnog filma, kratkog filma i razvoj dramskih serija iz sredstava Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za 2024. godinu

Datum
Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo objavilo je Javni poziv za sufinansiranje proizvodnje dugometražnog filma, kratkog filma i razvoj dramskih serija za 2024. godinu. Pravo prijave za dodjelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje dugometražnog filma, kratkog filma i razvoj dramskih serija imaju udruženja i pravna lica registrirana za obavljanje filmske i video djelatnosti sa sjedištem u Kantonu Sarajevo – producenti. Detalji o vrstama filmova koji se mogu prijaviti uključuju igrane, dokumentarne, animirane i eksperimentalne filmske forme, kao i razvoj dramskih serija. Prijavni obrasci i kriteriji su dostupni na web stranici Ministarstva: www.mks.ks.gov.ba, gdje ih je moguće preuzeti i popuniti u elektronskom obliku. Javni poziv će biti otvoren za podnošenje prijava od utorka 18. 06. 2024. godine do utorka, 09. 07. 2024. godine.

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba