Skip to main content
Please wait...

U TOKU JAVNI POZIV ZA DODJELU POTICAJNIH SREDSTAVA ZA FILMSKU PRODUKCIJU MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA KS ZA 2024. GODINU

Datum
Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo objavilo je Javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava za filmsku produkciju za 2024. godinu. Ulaganje u kinematografiju predstavlja ključni strateški cilj ovog ministarstva, a dodijeljeni poticaji namijenjeni su podršci proizvodnji filmskih djela unutar Kantona Sarajevo. Ovaj poticajni program ima za cilj potaknuti kreativnost u filmskom stvaralaštvu, olakšati distribuciju filmskih ostvarenja, te stvoriti potrebne uslove za razvoj struke i projekata u filmskoj industriji, kao i promociju kulturnih proizvodnih i uslužnih potencijala Kantona Sarajevo kao produkcijske lokacije. Poticaji, u skladu s Uredbom o vrstama, visini i načinu korištenja sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za filmsku produkciju, dodjeljuju se kao bespovratna sredstva u iznosu do 30% prihvatljivih i opravdanih troškova utrošenih za proizvodnju audiovizualnog djela na teritoriji Kantona Sarajevo nastali u toku tekuće fiskalne godine, u skladu sa izvještajem ovlaštene revizorske kuće. Pravo učešća na javnom pozivu ima pravno lice registrovano u Kantonu Sarajevo koje proizvodi audiovizualno djelo na teritoriji Kantona Sarajevo kao producent, koproducent ili za koje obavlja produkcijski servis ili udruženje sa sjedištem u Kantonu Sarajevo koje ima ciljeve i djelatnosti usmjerene za podršku razvoja filmske produkcije i audiovizualnog djela. Na web stranici Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo: www.mks.ks.gov.ba može se preuzeti potrebna dokumentacija: Uredba o vrstama, visini i načinu korištenja sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za filmsku produkciju, obrazac zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za filmsku produkciju, prijavni obrazac (Obrazac poticaji MKS KS br. 1) i obrazac zahtjeva za isplatu poticajnih sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za filmsku produkciju (Obrazac poticaji MKS KS br. 2) Javni poziv će biti otvoren od 10.06.2024. do 01.07.2024. godine (21 dan).

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba