Skip to main content
Please wait...

Saopštenje Ministarstva kulture i sporta KS

Datum
U vezi s nedavnim javno iskazanim nezadovoljstvom Umjetnička galerija BiH i njihovog menadžmenta na temu nedostatka sredstava za plate i djelovanje ove institucije, želimo da istaknemo nekoliko važnih činjenica i razvoja situacije. Želimo obavijestiti javnost da su uposlenicima Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, po prvi put nakon više od 30 godina, od mjeseca maja do kraja 2024. godine, osigurana sredstva u iznosu od 1.000,00 KM za plate od Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, uz dodatno plaćanje svih troškova koji proizilaze iz tih primanja. Dakle, izuzetnim naporima Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, uposlenicima Umjetničke galerije BiH su obezbijeđene plate i doprinosi što je osnova za bilo kakve daljnje aktivnosti ove ustanove Također, u mjesecu maju su izvršene uplate plata za uposlenike svih pet institucija kulture BiH, koje su sufinansirane od Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, a što je Zakonom o privremenom preuzimanju sufinansiranja institucija kulture i obrazovanja čiji je osnivač BiH i jasno definisano. Sve ovo je zahtijevalo značajna ulaganja i angažman kako bi se očuvalo kulturno-historijsko naslijeđe zemlje. Ovo predstavlja i značajan korak naprijed u osiguranju stabilnosti i podrške za naše bh. institucije kulture, umjetnike i kulturne radnike. Želimo istaći da Umjetnička galerija BiH kontinuirano ima obezbijeđena sredstva za svoje projekte i programe, uz podršku Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo. Navedena institucija je dobila značajne grantove tokom proteklih godina, čime je omogućeno sprovođenje kulturnih aktivnosti i projekata. Umjetnička galerija je od Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, u prethodne četiri godine, dobila grant sredstva u slijedećim iznosima: 🔹2021. godina 146.000,00 KM 🔹2022. godina 146.000,00 KM 🔹2023. godina 176.000,00 KM 🔹2024. godina 215.390,00 KM Uprkos tome, izražavamo žaljenje što veliki broj umjetničkih djela, čak njih oko 7000, koji se nalaze u depou Umjetničke galerije nisu izloženi publici. Mišljenja smo da je bilo potrebno raditi na pronalaženju efikasnih načina kako bi institucija osigurala veću dostupnost naše bogate kulturne baštine posjetiocima. Konačno, želimo da istaknemo izuzetne napore Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo u realizaciji Zakona o privremenom sufinansiranju institucija kulture Bosne i Hercegovine. Ova inicijativa je imala ključnu ulogu u očuvanju našeg naslijeđa i pružila je neophodnu podršku radnicima u kulturnom sektoru. Direktori institucija kulture bi trebali uvažavati važnost ovih napora i kontinuirane podrške Ministarstva, i naše napore da zajednički radimo na jačanju kulturnog sektora i osiguranju njegove održivosti u budućnosti. Podcrtavamo, od trenutka stupanja na snagu, a to je mjesec maj 2024. godine, Ministarstvo kulture i sporta KS je obezbijedilo plate za sve uposlene u pet institucija kulture BiH, pa tako i Umjetničke galerije BiH. Na ovu činjenicu smo izuzetno ponosni i sretni, jer će uposlenici napokon imati redovna primanja. Ovo je pak, u velikoj mjeri povećalo finansijske rashode Ministarstva, no sigurni smo da kulturni radnici neće zaboraviti važnost ovih napora u “spašavanju” bh. institucija kulture. Također, smatramo da je od vitalne važnosti da direktori koji su stekli uslove za zasluženu penziju ustupe svoje pozicije mlađim kolegama i ambicioznim pojedincima, koji su voljni demonstrirati svoju kreativnost i predanost u radu institucija kulture Bosne i Hercegovine. Pozivamo na prelazak na ovaj model vođenja kako bismo osigurali kontinuirani razvoj i inovacije u našoj kulturnoj sceni. Sigurni smo da će mlađe kolege koje dođu na direktorsku funkciju nastaviti neumorno raditi i boriti se za projekte i za dobrobit institucija, a ne samo očekivati budžetski novac korisnika. Nadamo se da će država napokon trajno riješiti problem finansiranja institucija kulture koje su u nadležnosti Bosne i Hercegovine. S obzirom da se u javnosti spominje i ulaganje u Muzej Berber, oni kojima smeta ulaganje u nove vrijednosti kulture kao što je ovaj muzej, trebali bi zapravo biti ponosni na naše napore u stvaranju novih značajnih projekata koji su izuzetno važni za kulturnu scenu Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine. Napominjemo, da su sredstva za muzej Berber obezbijeđena u dijelu kapitalnih infrastrukturnih projekata, a ne za plate kao što je to slučaj sa institucijama kulture Bosne i Hercegovine.

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba