Skip to main content
Please wait...

𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚𝐫 Kenan Magoda 𝐬 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐤𝐭𝐨𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐣𝐚 𝐤𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐁𝐢𝐇: 𝐔𝐩𝐨𝐬𝐥𝐞𝐧𝐢𝐜𝐢𝐦𝐚 𝐢𝐬𝐩𝐥𝐚𝐜́𝐞𝐧𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐞 𝐳𝐚 𝐦𝐚𝐣

Datum
Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo, Kenan Magoda održao je danas sastanak s direktorima institucija kulture Bosne i Hercegovine, kako bi razmotrio izazove i buduće korake nakon nedavnog usvajanja Zakona o privremenom sufinansiranju institucija kulture i obrazovanja, čiji je osnivač Bosna i Hercegovina. U maju su izvršene uplate plata za uposlenike pet institucija, koje su sufinansirane putem Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo: Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Umjetnička galerija BiH, Kinoteka Bosne i Hercegovine, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, te Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH. Uprkos tome, ministar Magoda naglašava da su ove institucije i dalje suočene s izazovima zbog kašnjenja u isplatama plata od januara do maja ove godine, s obzirom na to da je primjena Zakona o sufinansiranju počela tek u maju. Stoga je ministar uputio apel ostalim nadležnim institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine za povećanje grant sredstava, kako bi ove institucije kulture mogle premostiti trenutne izazove. Ministar Magoda također ističe da će situacija biti značajno povoljnija u 2025. godini, kada će institucije imati cjelogodišnje sufinansiranje plata i doprinosa za sve zaposlene. Također se podsjeća da će Kanton Sarajevo putem Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade sufinansirati Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku BiH, odnosno putem Rektorata Univerziteta u Sarajevu Zemaljski muzej BiH. Usvojen jednoglasno na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo dana 26. aprila 2024. godine, ovaj zakon označava prekretnicu u podršci kulturnim radnicima i njihovoj egzistenciji. Važno je naglasiti da ovaj zakon ne ulazi u ingerenciju države, već se fokusira isključivo na sufinansiranje plata zaposlenih i osiguravanje prosperiteta i kontinuiranog rada institucija kulture u Bosni i Hercegovini.

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba