Skip to main content
Please wait...

Carmina Burana – Carl Orff, 30. SARAJEVSKE VEČERI MUZIKE 2024 - “SVEM”

Mjesto
Narodno pozorište Sarajevo
Termin
Vrsta događaja

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba