Skip to main content
Please wait...

Recital: Wladimir Kossjanenko (viola) & Vesna Podrug Kossjanenko (klavir)

Mjesto
Bosanski kulturni centar KS - galerija
Termin
Vrsta događaja

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba