Skip to main content
Please wait...

KNJIŽEVNI KORNER - GOST: AHMED BURIĆ

Mjesto
JU BIBLIOTEKA SARAJEVA - MULTIMEDIJALNI CENTAR “MAK”
Termin
Vrsta događaja

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba