Skip to main content
Please wait...

Samostalna izložba - Autor: Mehmed Klepo

Mjesto
Umjetnička galerija
Termin
-
Vrsta događaja

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba