Skip to main content
Please wait...

DANI OTVORENIH VRATA - JU FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO

Mjesto
TUNEL D - B
Termin
Vrsta događaja

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba