Skip to main content
Please wait...

Svečani Vaskršnji koncert - SPKD Prosvjeta Sarajevo

Mjesto
Dom oružanih snaga Bosne i Hercegovine
Termin
Vrsta događaja

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba