Skip to main content
Please wait...

Opera za djecu: “Ježeva kuća”

Mjesto
Narodno pozorište Sarajevo
Termin
Vrsta događaja

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba