Skip to main content
Please wait...

Mali književni karavan sa dječim piscima

Mjesto
JU Osnovna škola: “MAARIF SCHOOLS OF SARAJEVO”
Termin
Vrsta događaja

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba