Skip to main content
Please wait...

Književno – kreativna čitaonica i druženje sa dječijim piscem: „Od škole do škole“

Mjesto
JU Osnovna škola: „Sokolje“
Termin
Vrsta događaja

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba