Skip to main content
Please wait...

Književno druženje sa Fahrudinom Kučukom: „Priče jednog vilenjaka“

Mjesto
JU Osnovna škola: “Bahaudin Selmanović“
Termin
Vrsta događaja

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba