Skip to main content
Please wait...

Zatvaranje 10. festivala dječije umjetnosti FEDU

Predstava „Londonska priča”
Mjesto
Pozorište mladih Sarajevo
Termin
Vrsta događaja

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba