Skip to main content
Please wait...

Naučni skup na temu: „SavremenA bosanskohercegovačka bajka“

Mjesto
Centar za kulturu i edukaciju „Safet Zajko“
Termin
Vrsta događaja

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba