Skip to main content
Please wait...

FK “Mošćanica” Sarajevo – NK “Natron” Maglaj

Druga liga Federacije BiH u fudbalu - grupa centar (m.)
Mjesto
Sportski centar “Igman” Ilidža
Termin
Vrsta događaja

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba