Skip to main content
Please wait...

Umjetnička instalacija: “Sedam”

AUTOR: ADA SIVAC
Mjesto
Evropska kuća kulture i nacionalnih manjina
Termin
-
Vrsta događaja

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba