Skip to main content
Please wait...

Kreativna radionica :„Vunena čarolija“ & Laboratorija zabave: “U susret proljeću”

Mjesto
JU Vrtić Sarajeva - Vrtić dječiji grad
Termin
Vrsta događaja

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba