Skip to main content
Please wait...

Kreativna pričaonica sa Suzanom Dedić: “Igranje kroz čitanje, čitanje kroz igranje na krilima slikovnice“

Mjesto
JU Djeca sarajeva - vrtić “Vjeverica”
Termin
Vrsta događaja

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba