Skip to main content
Please wait...

Predstava: „Za bajke nema zime“

Mjesto
Multimedijalna sala Općine Novi Grad Sarajevo
Termin
Vrsta događaja

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba