Skip to main content
Please wait...

Postavke izložbe radova u glini sa prošlogodišnjeg 9. FEDU u Novom Gradu

Mjesto
Centar za kulturu i edukaciju: „Safet Zajko“
Termin
Vrsta događaja

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba