Skip to main content
Please wait...

10. FESTIVAL DJEČIJE UMJETNOSTI FEDU: Predstava „Crno jagnje“

Mjesto
Pozorište mladih Sarajevo
Termin
Vrsta događaja

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba