Skip to main content
Please wait...

JAVNI OGLAS za nominiranje/imenovanje na upražnjenu poziciju predsjednika, člana i člana ispred ustanove Upravnog odbora i člana ispred ustanove Nadzornog odbora Javne ustanove „Collegium artisticum“ Sarajevo čija konačna imenovanja vrši Vlada KS

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba