Skip to main content
Please wait...

Koncertna sezona Muzičke akademije UNSA

Izvođači: Franjo Pećarić, bisernica i Brigita Vilč, klavir
Mjesto
Koncertna sala "Cvjetko Rihtman"
Termin
Vrsta događaja

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba