Skip to main content
Please wait...

KK "Bosna" Sarajevo – KK "Borac" Banja Luka

Mjesto
KSC Skenderija - Dvorana D1
Termin
Vrsta događaja

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba