Skip to main content
Please wait...

Javna ustanova "Muzej Sarajeva" - JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove "Muzej Sarajeva"

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-062

mks@mks.ks.gov.ba